Excel SMEs คำถามยอดฮิต ธรุกิจ SME ไทย Part 1

สำหรับหลายๆ คน คงจะมีฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง และแน่นอนว่า ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ หลายคนอาจจะเริ่มด้วยการหาธุรกิจที่ทำนอกเวลางานเป็นอาชีพเสริมไปก่อน และเมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ค่อยออกจากงานประจำ หรือบางคน ไม่คิดที่จะทำงานประจำ แต่เสาะแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจของตนเอง ต่างคนต่างความคิด ต่างเส้นทางแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการมีธุรกิจเป็นของตนเอง และวันก่อนหลังจากจบการ สอน Excel แล้วก็ได้ไปอ่านหนังสือคำถามยอดฮิต SME Thai มาบทความน่าสนใจเลยเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ควรจะมีความพร้อมอะไรบ้าง ดังนี้

1. มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจที่จะทำ

คนที่คิดจะทำธุรกิจอะไร ย่อมควรจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่จะทำ แม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานได้ แต่ในฐานะเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งที่จ้างให้พนักงานทำ เพื่อที่จะสามาถสั่งการและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ รวมถึงสามารถประหยัดต้นทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ ดังนั้นหากยังไม่มีความรู้ความชำนาญในธรุกิจที่จะทำก็ควรหาทางศึกษาเพิ่มเติมประสบการณ์ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

2. มีเงินทุน

เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยจะจำแนกเงินทุนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • เงินทุนในการเริ่มก่อตั้งกิจการ คือ สินทรัพย์ในรูปของที่ดิน อาคาร เงินสด ซึ่งควรมีมูลค่าอย่างน้อย 1 ใน 3 ของการลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลืออาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินได้
  • เงินทุนหมุนเวียน หรือ สายป่าน อาจจะเป็นเงินของผู้ประกอบการเอง หรือมาจากการกู้เงินจากธนาคารก็ได้ ใช้สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและเผื่อไว้สำหรับรายการจ่ายที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย

3. การตลาด

เจ้าของธุรกิจควรมีตลาดรองรับสินค้าที่จะผลิตออกมา ต้องทราบว่าผลิตมาแล้วจะขายให้กับใคร มีลูกค้ารองรับเพียงพอหรือไม่ ลูกค้ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน จะชำระเงินตรงเวลา และไม่ทำให้สินค้าค้างสต๊อก

4. วัตถุดิบ

สำหรับกิจการประเภทโรงงาน วัตถุดิบถือเป็นปัจจจัยสำคัญมาก โดยเฉพาะโรงงานที่ต้องนำสินค้าเกษตรมาแปรรูป ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการวัตถุดิบให้ดี และควรตั้งโรงงานใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ แต่ไม่ควรตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีโรงงานประเภทเดียวกันตั้งอยู่ก่อนแล้ว เพราะจะทำให้เกิดการแย่งวัตถุดิบ ส่งผลให้วัตถุดิบมีราคาแพง ต้นทุนสูง และอาจขาดแคลนวัตถุดิบได้

5. แรงงาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลแรงงาน ดังนั้น หากจะเริ่มธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะกิจการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เจ้าของธุรกิจควรมีแหล่งจัดหาแรงงานถูกกฏหมายที่มีความชำนาญ หรืออาจจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งตั้งโรงงานบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: